เราเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญในการมีธุรกิจระยะยาวที่ประสบความสำเร็จ แนวทางนี้ได้สร้างปัญหาให้กับเราเมื่อเวลาผ่านไปกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับคำวิจารณ์ตามที่หวังไว้ แต่เราจะไม่ลดทอนความซื่อสัตย์ของเราโดยการให้ข้อมูลเท็จที่เราไม่เชื่อ